5. ročník na téma

50 dní pro roztroušenou sklerózu

27. 11. – 14. 12. 2007

Škodův palác Magistrátu hl. města Prahy